ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Το ξενοδοχείο Philoxenia, έχει δυνατότητα εξυπηρέτησης, σε συνέδρια και εκδηλώσεις κοινωνικού ενδιαφέροντος, μέχρι και (280) άτομα, διαθέτοντας (3) διαφορετικές αίθουσες, με δωρεάν εξοπλισμό και Wi-Fi δηλαδή:

  • 1η αίθουσα, χωρητικότητα (160) ατόμων –
  • 2η αίθουσα, χωρητικότητα (60) ατόμων –
  • 3η αίθουσα, χωρητικότητα (60) ατόμων –

Το ξενοδοχείο μας, περιμένει να σας φιλοξενήσει, σε μια από τις υψηλών προδιαγραφών αίθουσές μας, για να καλύψει και το δικό σας συνέδριο και την δική σας εκδήλωση, κοινωνικού ενδιαφέροντος.